Depo Nr. 1 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 1, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 2 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 2, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 3 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 3, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 4 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 4, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 5 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 5, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 6 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 6, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 7 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 7, 4.0 m2.

4.0 m2
Depo Nr. 8 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 8, 4.0 m2.

4.0 m2
Depo Nr. 9 Blloku i Ri “C” Hyrja

Ne Shitje

Depo Nr. 9 Blloku i Ri “C” Hyrja

Çmimi i diskutueshem
5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 9, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 10 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 10, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 11 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 11, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 12 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 12, 1.9 m2.

1.9 m2
Depo Nr. 13 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 13, 1.9 m2.

1.9 m2
Depo Nr. 14 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 14, 1.8 m2.

1.8 m2
Depo Nr. 15 Blloku i Ri “C” Hyrja 1

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 1, KATI -1, DEPO 15, 1.8 m2.

1.8 m2
1 2 5