Depo Nr. 1 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 1, 2.0 m2.

2.0 m2
Depo Nr. 2 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 2, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 3 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 3, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 4 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 4, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 5 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 5, 3.6 m2.

3.6 m2
Depo Nr. 6 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 6, 3.6 m2.

3.6 m2
Depo Nr. 7 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 7, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 8 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 8, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 9 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 9, 1.5 m2.

1.5 m2
Depo Nr. 10 Blloku i Ri “C” Hyrja 2

Ne Shitje

5 months ago

BLLOKU I RI “C” HYRJA 2, KATI -1, DEPO 10, 2.0 m2.

2.0 m2